Wet Rijonderricht Motorrijtuigen | WRM als wettelijke Basis
Onderricht, gericht op het bijbrengen, behouden of verbeteren van de rijvaardigheid of geschiktheid om aan het verkeer deel te nemen als bestuurder van een motorrijtuig, waarvoor een rijbewijs is vereist.

Het leren geven van instructies
In de praktijk betekent dat rijinstructeurs in de basis instructies aan de leerlingen moeten geven, waarbij een begin, kern en afsluiting van de les wordt behandeld.
Daarnaast leren ze enige leerlingsverschillen te herkennen, waarbij het lesstof van de rijopleiding zelf naar de rijbewijsleerling wordt gecoacht.
Rijinstructeurs worden in de basis niet getoetst op hun aanleg tot het geven van onderwijs of enige verdieping daarin.

Het uitgangspunt
Opleidingsinstituten voor rijinstructeurs vinden het belangrijk dat rijinstructeurs de grondbeginselen van de wettelijke basis meekrijgen. Hun uitgangspunt is, dat instructies van rijinstructeurs met werkervaring verder worden verbeterd en uitgebreid.
Hier is geen onderzoek naar gedaan en het lijkt om die reden eerder op een aanname en een gewoonte om op die manier te denken.

Geen diploma nodig voor rijinstructeurs
Rijinstructeurs worden tussen de 3 en 6 maanden klaargestoomd voor hun bevoegdheidspas. Ze ontvangen geen diploma, zoals het bij het ministerie van onderwijs geregeld is.
De overheid vindt het belangrijk dat nadruk wordt gelegd op werkgelegenheid in de rijscholenbranche en geeft de opleidingsinstituten voor rijinstructeurs hierin vrij spel. Dit betekend dat iedereen op een zo laag mogelijke drempel mag instromen om rijinstructeur te worden en zo snel mogelijk kan doorstromen naar de rijlesmarkt. Rijscholen maken hier vaak gretig gebruik van, om in te spelen op de onwetendheid van de consument.
De problemen die hieruit ontstaan, hebben mogelijk invloed op de lange wachttijden voor rijbewijsleerlingen bij het CBR, waarbij de kosten (voor ouders) vaak hoger uitvallen dan gepland.

WRM Basis 2
Rijinstructeurs leren in de basis een rijopleiding te verzorgen. De rijopleiding bestaat uit hoofdstukken, onderwerpen en toetsing.
WRM Basis 3
Rijinstructeurs volgen eens in de 5 jaar bijscholingen om de eerder geleerde WRM basis op te frissen. Daarna wordt hun bevoegdheid met 5 jaar verlengt.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lápetus research & development . Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.