EGV

Inzicht

Verkeersinzicht-anticiperen-en-beslissingsvaardigheid
Bij dit onderdeel wordt de rijbewijsleerling intensief getoetst in het samenspel met overige
weggebruikers.
Het efficiënt kunnen verwerken en selecteren van de waargenomen informatie
(taal van de weg) is noodzakelijk voor een goede beoordeling en afhandeling van een verkeerssituatie (statisch verkeersinzicht). Daarnaast dient op juiste wijze rekening gehouden te worden met het te verwachten gedrag en de verwachtingspatronen van de andere weggebruikers (dynamisch verkeersinzicht).
Van de rijbewijsleerling wordt verwacht een veilige, conflictmijdende en verantwoord vlotte rijstijl te hanteren.
Om bijzondere manoeuvres op een veilige, vlotte en soepele wijze te kunnen uitvoeren, moeten de juiste methodes worden toegepast.

Uitvoering:

 • efficiënt selecteren en verwerken van informatie
 • rekening houden met wat je kan zien, (nog) niet kan zien en mogelijkerwijs kunt verwachten
 • vlot en adequaat beslissen
 • conflictmijdend rijden
 • waar mogelijk rollend houden
 • juiste snelheidsaanpassing
 • werkruimte creëren en houden
 • goede communicatie met overige verkeersdeelnemers (richtingaanwijzer, positie voertuig)
 • keren bij voorkeur door in één keer rond te gaan of, wanneer dat niet mogelijk is, door
 • één keer achteruit in te steken en vervolgens vooruit weg te rijden
 • uitvoeren van de volledige snelwegprocedure (o.a. een goede
 • voertuigpositionering om een vlotte verplaatsing te kunnen bewerkstelligen)