Blokonderwijs

Platform collegiale toetsing

Om de samenwerking tussen rijscholen en het CBR te bevorderen is het nodig om daarvoor een onafhankelijke partij in te schakelen.  Een partij die niet bij de exameninstituten staat ingeschreven en ook geen enkel belang daarin heeft. Rijbewijskandidaten verdienen een onderwijsinstelling die dicht bij de werkvloer staat.

Het slagingspercentage van het CBR is geen slagingspercentage van de rijschool zelf. Het slagingspercentage is namelijk tot stand gekomen door een verzameling van uitslagen van rijexamens. Dit zijn uitslagen van medewerkers van het CBR. Daarmee zet je dus alle innovatie (ook dat van ons) op slot en worden rijscholen het oneens of boos en onverschillig.

Tegelijkertijd wil het CBR zichzelf ook verbeteren in de kwaliteit van het rijexamen, maar is gebonden aan wet en regelgeving en tevens ontbreekt hier de kennis. Het is belangrijk dat het CBR zich richt op hun publieke taak. Het is ook belangrijk dat het CBR een onafhankelijke partij accepteert- en begrijpt, dat ze hier zelf beter van worden.

De minister heeft aangegeven dat er geen tweede CBR gaat komen. Dit betekent voor ons als onderwijsinstelling dat er data (landelijk) verzameld moet worden om innovatie verder (door) te ontwikkelen. Dit betreft data die tot stand komt uit collegiale toetsingen en gebruikt gaat worden om de verkeersslachtoffers effectief te verminderen. Dus niet alleen een publieke taak (slagingspercentage) maar ook (met data) om verkeersveilige doelen te bereiken.

Het netwerk op rijles.tips bestaat uit 54 examenlocaties die in verbinding met elkaar staan. Elke examenlocatie heeft een netwerkcapaciteit van 20 Blokonderwijs docentn. Landelijk staan er 1080 Blokonderwijs docenten, zonder tussenkomst van het CBR met elkaar in verbinding. Rijinstructeurs worden met een korte cursus bij de onderwijsinstelling innovatief opgeleid tot Blokonderwijs docent.

Blokonderwijs docentn hebben de mogelijkheid om in het netwerk op rijlesonderwijs.nl, hun eigen beschikbare tijden op te geven en hun eigen rooster in te richten of tijdelijk dicht te zetten. Rijinstructeurs en Blokonderwijs docenten kunnen snel alle roosters (onderling) raadplegen om een beschikbare tijd te plannen. De Blokonderwijs docent krijgt meteen bericht en kan de afspraak bevestigen. De naam van de Blokonderwijs docent is binnen het netwerk vooralsnog niet zichtbaar. Ze hebben een nummer van ons gekregen.

Binnen het netwerk en op het platform is een digitaal beoordelingsformulier beschikbaar die tijdens de RO wordt ingevuld en via het emailadres van de rijbewijsleerling, rijinstructeur/rijschool en Blokonderwijs docent geautomatiseerd wordt verzonden.
Het formulier is ontstaan uit data van eerdere pilots die we hebben gehad en voldoet aan de toetsnormen van het CBR. Het CBR heeft (misschien) de mogelijkheid om het centrale register te raadplegen. Dit gaat in overleg met de Blokonderwijs docent.

We organiseren (online) informatieavonden over de RO, waar het volgende wordt behandeld.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.