Rijvaardigheid & Onderwijs

Voor overheden is het belangrijk dat bewezen onderzoek gebruikt gaat worden om verkeersveiligheid om te buigen naar verkeerszekerheid en dit met Evidence Based Practice te bewaken.

Themagroepen

Dit platform is gebaseerd op bewijs, kennis en behoefte vanuit de samenleving en daardoor de enige betrouwbare bron van voorlichting die voor een breed publiek toegankelijk is gemaakt.

Vaardigheid

Vaardigheden zijn specifieke bekwaamheden of capaciteiten die je nodig hebt om een bepaalde taak of activiteit uit te kunnen voeren.

Rijvaardigheid

Om te mogen rijden, moet iemand volgens de wet ‘rijvaardig’ en ‘rijgeschikt’ zijn. Rijvaardig betekent dat de persoon de verkeersregels kent en dat hij of zij veilig een voertuig kan besturen.