Rijbekwaamheid & Onderwijs

Voor overheden is het belangrijk dat bewezen onderzoek gebruikt gaat worden om verkeersveiligheid om te buigen naar verkeerszekerheid en dit met Evidence Based Practice te bewaken.

Themagroepen

Dit platform is gebaseerd op bewijs, kennis en behoefte vanuit de samenleving en daardoor de enige betrouwbare bron van voorlichting die voor een breed publiek toegankelijk is gemaakt.

Rijbekwaamheid

Bij rijbekwaamheid gaat over het niveau van competentie waarop iemand een handeling uitvoert. Een bekwaam persoon voert de handelingen waarvoor hij of zij bevoegd is op een dusdanige manier uit dat deze structureel leiden tot een goed resultaat. Met andere woorden, je bent goed in het rijden wat je mag doen.