Blokonderwijs | Primair

De primaire rijopleiding
Dit is de rijopleiding die verschillende generaties gevolgd hebben om te leren autorijden. De ontwikkeling van primair opleiden stond nagenoeg stil. Wel heeft de inhoud van de rijopleiding een structurele ontwikkeling doorgemaakt.

De primaire rijopleiding is in rijlessen verdeeld en wordt door een rijschool, tot en met het rijexamen verzorgt. Het zijn de basisstappen om te slagen voor het rijbewijs.

Basisstappen
Tijdens de rijles leer je om te gaan met de bediening van de auto, het kijken, plaats op de weg, rijden op de autosnelweg en noem maar op. Dit zijn onderdelen van de primaire rijopleiding. Je wordt met een stappenplan van je rijschool klaargestoomd voor het rijexamen.

Verkeerstaak
Naast de basisstappen leer je ook met situaties in het verkeer om te gaan. Dit heeft te maken met de verkeerstaak. Je moet over voldoende beheersing van het voertuig- en kennis over de verkeerstheorie beschikken om de verkeersopgaven op te lossen.
Als je beheersingsniveau van de theorie en praktijk niet goed is, kun je ook geen verkeersopgaven van de verkeerstaak goed oplossen.
Het is de bedoeling dat je als (beginnende) bestuurder de vijf taakprocessen, waarnemen, voorspellen, evalueren, beslissen en handelen onder de knie krijgt, zodat verkeersopgaven alle aandacht ontvangen die nodig zijn, om ze op te lossen.

Rijprocedure
Dan kennen we nog de rijprocedure die het CBR als exameninstituut hanteert om rijexamens te beoordelen. Deze sluit aan bij het samenspel in het verkeer die je met andere weggebruikers moet delen.
Rijbewijsleerlingen begrijpen dit samenspel vaak niet en zijn om die reden vaak gespannen voor het rijexamen.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.