EGV

Veiligheid

Preventieve-veiligheidsaspecten
Door het op juiste wijze uitvoeren van observatietechnieken, veiligheidscontroles en –procedures, kan de veiligheid op een preventieve wijze zoveel mogelijk worden bevorderd.

Uitvoering:

  • in- en uitstapprocedure
  • rijstrook-/vakkeuze
  • kunnen observeren en herkennen van gevaarszettingen
  • flexibel kunnen omgaan met routewijzigingen, al dan niet met gebruik van het navigatiesysteem