Een leerlijn is in het blokonderwijs een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door ons worden geadviseerd, naar concrete doelen die omschrijven wat rijbewijsleerlingen moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in 3 hoofddoelen, die op hun beurt zijn onderverdeeld in verschillende modules, blokken en tussenstappen.

Een leerlijn geeft aan wat er secundair, primair of elementair behandeld wordt en ook wat behandeld moet zijn alvorens een volgende stap kan worden gezet. De invulling van de leerlijnen kan onderling sterk verschillen. In Nederland heeft het Blokonderwijs de kerndoelen uitgewerkt in meer concrete tussendoelen in de zogenaamde belangrijke referentieniveaus. Deze beschrijven wat rijbewijsleerlingen bij de toetsing moeten beheersen over hun rijvaardigheid, hun rijbekwaamheid en hun rijstijl.

Auteursrecht:
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lápetus research & development . Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.