EGV

Kijktechniek

Kijktechniek-en-waarnemingsvermogen
Door verdieping van de aanwezige kijktechniek en waarnemingsvermogen wordt beoogd dat
situaties die genaderd worden, eerder en sneller worden waargenomen.
Hierdoor is het ook bij complexere verkeerssituaties en/of hogere snelheid mogelijk eerder beoordelingen te maken, beslissingen te nemen en de vereiste handelingen uit te voeren.

Uitvoering:

  • ver en breed kijken middels scannen (met korte kijkmomenten de omgeving continu aftasten)
  • informatie waarnemen (bewust opnemen van details)
  • continu toepassen van het kijkpatroon (volgorde herhalen):
    – eerst naar het einde van de weg kijken en blik terughalen naar het voertuig (daarbij snel in de breedte scannen)
    – dan via de spiegels de situatie achter bekijken
    – vervolgens vanaf het voertuig gedetailleerd vooruit scannen naar het einde van de weg