Evidence-based practice
Het blokonderwijs is ontstaan vanuit Evidence-based practice (EBP). Dit betekent het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. 
Niet het resultaat van toetsingen of uitslagen van examens, maar de opbouw van het onderwijs is bepalend om begrijpend leren mogelijk te maken.
Het blokonderwijs doet daarom veel aan onderzoeksgerichte integrale kwaliteitszorg.

Kwaliteitszorg
Integrale Kwaliteitszorg is de systematische manier van beïnvloeden van de kwaliteit van alle relevante aspecten van het onderwijs.
Integrale Kwaliteit Zorg richt zich ook op de kwaliteit van het onderwijs, de processen en de samenwerkingsvormen die binnen het blokonderwijs effectief zijn verwerkt.
Het blokonderwijs deelt de opbouw extern met onderwijsdeskundigen en anderen die een toegevoegde waarde hebben.
Dit geldt ook onder meer voor de kwaliteit van het onderwijs, de waardering van de maatschappij, de kwaliteit van het leiderschap en de klanttevredenheid.

De basisprincipes zijn:
De waarde van het onderwijs
Procesdenken met betrekking tot het onderwijs
Continu verbeteren en leren.
Balans tussen innovatie en regelgeving.
Lange termijn denken.
Evenwichtige aandacht voor houding, gedrag en regels.

Update 2 augustus 2023

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.