Elementair is algemeen vormend blokonderwijs met leerlijnen.
Het elementair blokonderwijs is gebaseerd op empirische evidentie. Dit is in de wetenschapsfilosofie het (kennis)materiaal waaraan men een hypothese toetst.

Empirische wetenschap
Rijbekwaamheid én rijniveau
Een hypothese uit de empirische wetenschappen (alle andere wetenschappen dan de logische, zowel natuur- als menswetenschappen!) kan nooit bewezen worden, maar wel aannemelijk gemaakt. Het is aannemelijk dat rijbekwaamheid los van het rijniveau kan worden gezien. Een brokkenpiloot in het verkeer kan over een flinke rijbekwaamheid beschikken. Rekening houdende met de verkeerde interpretatie van bestuurders over rijbekwaam zijn, is het daarom beter om het rijniveau los te koppelen van de rijbekwaamheid. Alleen al, om ongevallen die hieruit ontstaan drastisch te verminderen.
Het is ook aannemelijk dat het elementair blokonderwijs het rijniveau beïnvloed, waardoor ongevallen, door overheersende rijbekwaamheid van bestuurders worden verminderd. Dit is mogelijk door elementair te onderwijzen en te toetsen.

Elementair leren rijden
Het elementair blokonderwijs richt zich op het rijniveau van de beginnende bestuurder en wordt centraal, via Dutla leerprogramma’s op internet gegeven. Het is aan de rijschoolhouders en instructeurs of ze ook voor elementair blokonderwijs kiezen. De keuze kan examengericht opleiden zijn met risico’s later in het verkeer of het elementair blokonderwijs implementeren in de primaire rijopleiding, waardoor de rijstijl en rijervaring beter de aandacht krijgen. De rijbewijsleerling kan ook zelf de keuze maken door micro e-learning te volgen via het blokonderwijs.

Les techniek
Coaching waarbij vanuit de leerling wordt gedacht en mathetiek wordt toegepast.

Rijniveau
Heeft te maken met hoge orde vaardigheden.
Kennis beschikken over de functionaliteit van de verkeersvoorschriften.
Hoge orde vaardigheden hebben te maken met het begrijpen van de functionaliteit van de verkeersregels. Het rijgedrag wordt aangepast als bestuurders onderling elkaar begrijpen en staat los van de “ik”cultuur in de samenleving. Als beginnende bestuurders de toepassing leren, wil dat nog niet zeggen dat de functionaliteit van de verkeersregels worden begrepen.

Rijstijl is elementair
We spreken bij het rijniveau over het vormen van een rijstijl.
Een rijstijl is niet hetzelfde als het opbouwen van rijervaring. (primair

Rijniveau
Tijdens het elementair blokonderwijs leer je

Opmerken
Inschatten
Verwachten
Reflecteren
Samenwerken

Module A t/m G van het elementair blokonderwijs zijn op volgorde van prioriteit gerangschikt en afgestemd op de kenmerken van beginnende bestuurders.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lápetus research & development . Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.