Het toepassen van de juiste handelingsvolgorde is veiliger en voorkomt onnodige handelingen.
Dit moet in alle omstandigheden consequent toegepast kunnen worden.
Voorts is tijdens de training het doelmatig gebruik van de automatische versnellingsbak
beoefend.

Uitvoering:
o scheiden van de handelingen KRATS (kijken – richting aangeven – afremmen – trekkend
maken – sturen) in de nadering van o.a. bochten, kruisingen of rotondes
o juiste rempiek, aangepast aan de situatie (einde rempiek = zicht-/beslissingsmoment).
o voor aanvang van de bocht of het oprijden van een kruising etc. klaar zijn met de
remming
o trekkend maken (gasondersteuning), voordat wordt ingestuurd