Blokonderwijs | Zoeken

Micro Search
Werkt alleen in combinatie met Micro Learn.

Micro Search
Heeft een zoeksysteem op basis van:

1. Tips

2. Taken
3. Toepassing

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.

error: Content is protected !!