Een nog betere verkeersveiligheid bereik je door middel van het blokonderwijs van rijles tips

Het blokonderwijs via https://rijles.tips  is de integrale aanpak voor verandering en vernieuwing en geeft invulling aan het eigentijds en actueel rijonderwijs in Nederland.

Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de veel gehoorde opmerking of klacht dat ouders vinden dat het wel in een xx aantal lessen kan, want dat was in hun tijd ook zo.
Het voordeel wat hiermee behaalt wordt, is dat het van de leerling ook inzet verlangt om te kunnen voldoen aan de vraag van de ouders.
Tevens wordt het hiermee niet meer alleen bij de rijinstructeur/rijschool neergelegd maar wordt het gedeeld tussen rijinstructeur en leerling. De leerling bereid voor, de rijinstructeur legt de praktijk uit.

Met het blokonderwijs gaat de volle breedte van het rijonderwijs bereikt worden en deze bestaat uit vier pijlers, namelijk:

* De inzet van rijinstructeurs
* De organisatie van het rijonderwijs
* De inrichting van een krachtige online leeromgeving
* De leerinhoud

De inzet van rijinstructeurs
Als het blokonderwijs gevolgd wordt kan de inzet van rijinstructeurs een verandering ondergaan in positieve zin.
Het blokonderwijs is een voorbereiding op de praktijkles(sen) in de auto. De leerling bestudeerd vooraf bijvoorbeeld het onderdeel kruispunten. Zodra de praktijkles begint is er al kennis aanwezig van het vooraf bestudeerde onderwerp.

De organisatie van het rijonderwijs
Het rijonderwijs biedt een rijopleiding aan van de start tot het rijexamen en zelfs daarna.
Als er van nieuwe leerlingen goede informatie verlangt, wordt is er de digitale rijlestest. In deze test worden vragen gesteld die heel veel info geven over de leerling. De test kan thuis gemaakt worden en de uitslag gaat mee naar de rijschool. Hiermee kan de rijschool aan de slag en beschikt dan over alle benodigde informatie die voor een goede start van de praktijklessen noodzakelijk is.
Daarnaast is er als voorbereiding op de praktijklessen online lesvoorbereiding door de leerling nu mogelijk.

De inrichting van een krachtige online leeromgeving
Voor een krachtige leeromgeving, kan dit betekenen dat er een uniforme werkwijze van de grond komt met betrekking tot het opleiden van leerlingen en dat de online leeromgeving er een krachtig onderdeel van uitmaakt.
Met een krachtige leeromgeving bedoelen wij verder, een leeromgeving die participatie, betekenisgericht leren, levensechte contexten en zelfsturing mogelijk maakt.
Deze (online) leeromgeving draagt bij de kwaliteitsverbetering van het rijonderwijsaanbod en tot een verhoging van het leerrendement bij de alle leerlingen.

De leerinhoud
De leerinhoud is een verzameling van leerobjecten die op hun beurt één onderwerp op één manier uitleggen.
Leerinhoud kan bestaan uit tekst, beelden, hyperlinks, maar ook uit audio, video of animaties, al dan niet met interactie.
Leerobjecten zijn idealiter herbruikbaar.

Om tegemoet te komen aan de vraag om via de onderwijsinstelling met het blokonderwijs de verkeersveiligheid een impuls te geven, is er een leerprogramma ontwikkelt die is afgestemd op rijlessen.
De volgorde van deze blokken/modules is:
Module A kruispunten en voorrang verlenen Blok 1 t/m 7
Module B inhalen en zijdelingse verplaatsing Blok 1 t/m 7
Module C rijden op rechte en bochtige weggedeelten Blok 1 t/m 7
Module D in en uitvoegen Blok 1 t/m 7
Module E gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten Blok 1 t/m 7

Deze modules zijn geschikt voor rijbewijsleerlingen, voor de rijlessen in de praktijk.
Deze modules zijn geschikt voor rijinstructeurs, voor de rijlessen van leerlingen in de praktijk.
Deze modules zijn geschikt voor rijbewijsbezitters die hun kennis van en over het verkeer een impuls willen geven.

Verschil tussen leerdoel en leerinhoud
Een leerdoel geeft aan wat een leerling moet kennen en kunnen aan het einde van een leersituatie.
Het geeft de leerling een aanduiding welk onderwerp (leerinhoud) op welk niveau de kennis en inzicht moet zijn op het einde van het onderwerp.

error: Content is protected !!